The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2

The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2

คุณกำลังชม The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2 หนังเต็มออนไลน์ฟรีที่ 4Khotvideo.มีความเชื่อบางอย่างสำหรับการที่ใครสักคนจะสามารถมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าผี ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ กับคนทั่วไป การที่คนเราจะสามารถมีพลังในการรับรู้ในปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นใน 2 กรณีด้วยกัน คือ การเกิดและการตาย แต่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครรู้เลยว่า ถ้าใครสักคนตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีองค์ประกอบของทั้ง 2 สิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันจะเป็นอย่างไร จนกระทั่งมันเกิดเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง หากต้องการรับชม The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2 ฟรีที่ 4Khotvideo เพียงคลิก ดูเลย โดยไม่ต้องสมัครหรือล่าช้า

ประเภท

ปี2004

ผู้อำนวยการ:Danny Pang , Oxide Pang Chun

บทบาท:Joey Cheng,Yuen Chi-Kei,Sam,Female receptionist,Nurse in elevator C,Husband in elevator,Sam,Buddhist master,Ghost with birthmark,Nurse with query

นักแสดง:Shu Qi , Eugenia Yuan , Philip Kwok Chun-Fung , Jesdaporn Pholdee , Lawrence Chou , Supasawat Buranavech , Kwai Ying Cheung , Yiu Kwai Cheung , Chuwong Earsakul , Connie Lai

ดาวน์โหลด The Eye 2 (2004) คนเห็นผี 2

ดาวน์โหลดภาพยนตร์และทีวีฟรี