https://terabox.com/sharing/link?surl=FZtJgq6eFoZwn7V36XuMYQ

ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน  78 ตอน (จบ)

ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน 78 ตอน (จบ)

by resource_teraboxpublished on November 11, 2022

คุณกำลังชม ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน 78 ตอน (จบ) หนังเต็มออนไลน์ฟรีที่ 4Khotvideo.เรื่องย่อ : เรื่องราวกล่าวถึงสภาวะที่บ้านเมืองไม่สงบ เต็มไปด้วยศึกสงครามของเกาหลีโบราณ ตลอดจนการก้าวขึ้นสู่อำนาจของ ฮวางโบซูหญิงสาวที่ทะนงองอาจห้าวหาญจนกลายเป็นพระพันปีชอนชูซึ่งมีอำนาจล้นฟ้า ฮวางโบซูมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาของปฐมกษัตริย์แทโจ แม้ว่าเป็นหญิง แต่นางกลับมีเลือดอันทะนงองอาจและห้าวหาญของปฐมกษัตริย์หลังจากที่พระเจ้าคยองจง พระสวามีพระราชาลำดับที่ห้าของโครยอสวรรคต พี่ชายของฮวางโบซูก็เถลิงราชย์เป็นพระเจ้าซองจงพระราชาลำดับที่หก ช่วงเวลาที่พระเจ้าซองจงทรงครองราชย์ ฮวางโบซูก็มีดำริที่จะต้านศึกแคว้นเหลียว แคว้นที่มีความเข้มแข็งซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือ คังกัมชันแม่ทัพใหญ่เห็นด้วยกับดำริของฮวางโบซู จึงให้การสนับสนุนจนสุดกำลัง แต่ทว่ากลับถูกคัดค้านไม่ได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าซองจงด้วยเรื่องต้านศึกแคว้นเหลียวนี้เอง ทำให้พระเจ้าซองจงและฮวางโบซูพี่น้องต้องบาดหมางใจกัน ฮวางโบซูฐานะพระราชมารดา พระเจ้ามกจง พระราชาลำดับที่เจ็ดของราชวงศ์ หลังจากที่พระเจ้ามกจงเถลิงราชย์ ฮวางโบซูก็ใช้ฐานะพระพันปีแทรกแซงราชกิจสร้างฐานอำนาจในราชสำนักจนมีอำนาจล้นฟ้า พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระนางทำให้เกาหลีเป็นปึกแผ่นมั่นคง ปราศจากศึกภายในและสงครามภายนอก หากต้องการรับชม ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน 78 ตอน (จบ) ฟรีที่ 4Khotvideo เพียงคลิก ดูเลย โดยไม่ต้องสมัครหรือล่าช้า

ปี2009

ผู้อำนวยการ:Hwang In Hyuk , Shin Chang-suk

บทบาท:แชซีรา, ชเวแจซอง, อีด๊อกฮวา, คิมซอกกฮุน, คิมโฮจิน, เซินอ้าย, คิมมยองซู

ดาวน์โหลด ชอนชู หัวใจเพื่อแผ่นดิน 78 ตอน (จบ)

ดาวน์โหลดภาพยนตร์และทีวีฟรี