https://terabox.com/sharing/link?surl=QCVeXSSsrhYTEnGAqayC1A

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)

by resource_teraboxpublished on November 11, 2022

คุณกำลังชม ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ) หนังเต็มออนไลน์ฟรีที่ 4Khotvideo.เรื่องย่อ : ด้วยปณิธานเพื่อปวงชนอันแรงกล้า ก่อเกิดจอมบัลลังก์ยอดศรัทธาแห่งแผ่นดิน ปลายศตวรรษที่สิบแปดรัชสมัยของพระเจ้าชองโจ (ลีซาน) พระราชาลำดับที่ยี่สิบสองของราชวงศ์โชซอน ซึ่งในประวัติศาสตร์ห้าร้อยปีของราชวงศ์โชซอน พระเจ้าชองโจนับว่าทรงเป็นพระราชาที่ทรงประสบมรสุมและปัญหาต่างๆ มากที่สุดพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาชนของพระองค์มีชีวิตที่ดีขึ้น พระองค์จึงทรงพยายามที่จะทำการปฏิรูปและปรับปรุงประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยในด้านการปกครอง พระองค์ทรงสลายความบาดหมางของกลุ่มอิทธิพลต่าง ๆ ที่สั่งสมมานานนับร้อยปีลงได้ ทางด้านเศรษฐกิจ พระองค์ทรงบุกเบิกเศรษฐกิจแนวใหม่ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกใหม่ในศตวรรษที่สิบแปด หรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกสงคราม พระองค์ทรงสร้างความแข็งแกร่งเกรียงไกรให้กับกองทัพ ทั้งยังสร้างความเป็นปึกแผ่นให้ชาติบ้านเมือง และด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระราชาที่มีความคิดก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรด้วยความโอบอ้อมอารี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการปกครองประชาชนของพระองค์ จึงทำให้พระองค์ได้รับการสรรเสริญยกย่องว่าเป็นพระราชาอันเป็นที่รักของราษฎรมากที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีชมเส้นทางของการก้าวสู่การเป็นพระราชาผู้ที่รักแห่งปวงชน และซาบซึ้งใจไปกับความรักระหว่างพระองค์กับนางกำนัล "ซอง ซงยอน" หญิงสาวผู้อยู่เคียงข้าง คอยเป็นกำลังใจ และมีส่วนทำให้องค์ชายลีซานก้าวสู่ความเป็นใหญ่จนได้รับการขนานนามจากประชาชนว่า “ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน” ติดตามได้ทาง www.doomovie-hd.com หากต้องการรับชม ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ) ฟรีที่ 4Khotvideo เพียงคลิก ดูเลย โดยไม่ต้องสมัครหรือล่าช้า

ปี2007

ผู้อำนวยการ:ลี บยองฮุน , คิม กึนฮง

บทบาท:ลี ซอจิน, ฮัน จีมิน, ปาร์ค อึนเฮ, ลี จองซู, คิม ยอจิน

ตอน

ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-1 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-2 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-3 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-4 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-5 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-6 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-7 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-8 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-9 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-10 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-11 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-12 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-13 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-14 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-15 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-16 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-17 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-18 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-19 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-20 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-21 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-22 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-23 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-24 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-25 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-26 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-27 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-28 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-29 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-30 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-31 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-32 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)-33 Click to Play ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)

ดาวน์โหลด ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 77 ตอน (จบ)

ดาวน์โหลดภาพยนตร์และทีวีฟรี